ନୀଳଗିରି ଗୁଡ଼ିଖାଣିଆ ଗାଁରେ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ଜଳି ଗଲା ଘର, ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୁରୁତର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ, ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ