ବାଲିଗୁଡ଼ା: ସୁନାପାଙ୍ଗା ସାହିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ଜଣେ ଯୁବତୀ ୩ଟି ବାଇକ୍ ପୋଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ; ବାଇକ୍ ପୋଡ଼ି ଯୁବତୀ ପଳାଉଥିବା ଦେଖିଥିଲେ ଘର ଲୋକେ, ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଂପର୍କ ଥିଲା