ମେଣ୍ଟ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ-୧୯ ପାଇଁ ଗଣିତ କଷିବା ପାରଙ୍ଗମତା ମୋର ନାହିଁ, #BJD ୧ ନମ୍ୱର ହେଲେ #Congress ପ୍ରତିଯୋଗୀ, ମେଣ୍ଟ ହେବନି