ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ମଙ୍ଗଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବେ ଜଣେ ଜଣେ WEO