ଅଭିଜିତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ତାରା ବାହିନୀପତି:କହିଲେ- ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଦାବି କରୁଛୁ, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଘୋଷଣା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ଛାଡ଼ିବୁନି