କାମାକ୍ଷାନଗର: ନୂଆଭୁବନ ଗାଁରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଲିକ୍ ହୋଇ ମାଆଝିଅ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ବାପା ଗୁରୁତର, ଝିଅ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଲଗାଇବା ବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ନିଆଁ ଉଠିଥିଲା, ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଜଳିଗଲେ