ଜୟପୁର: ମାଥିଲି ବ୍ଲକ୍ ଡୁଙ୍ଗୁଆକୁଦ ଓ ପଙ୍ଗମରୁ ପାଣି ଘେରରୁ ୧୮ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ; ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଫସି ରହି ବାହାରି ପାରୁ ନଥିଲେ