ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ହାଇଓ୍ୱା ଚୁର୍‌ମାର୍, ରେଳ ଧାରଣା ପାର ବେଳେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଥିଲା ହାଇଓ୍ୱା, ହାଇଓ୍ୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ବଗି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା