କୋରାପୁଟ: କୁନ୍ଦୁଲି କମିଶନଙ୍କ ୬ଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆ, ଭାଇ ଓ ଖୁଡ଼ୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍‌ରେ ଚାଲିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ