ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତର ନିକଟତର, ବିପଦ ସଂକେତ ୯୦ ଫୁଟ୍; ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ୮୯.୨ ଫୁଟ୍, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡକୁ ୨ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି