ମାଲକାନଗିରି: ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ମାଓମେଳି; ରାଲେଗାଡ଼ା-ପରକୁଣ୍ଡାରେ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଏକାଠି, ମାଓନେତା ରାବଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁକୁ ବିରୋଧ