ମାଲକାନଗିରି: ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇଲେ ମାଓବାଦୀ; ରାଲେଗଡ଼ା ନୂଆଟେକପଦରରେ ଘରୁ ଡାକି ନେଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା, ମୃତକ ସିତାରାମ ଖିଲ