ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା: ମାଓ ଭୟରେ ଭିଟାମାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଜଡାମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଲିମପଡ଼ା ଗାଁର ୨ ପରିବାର ; ଏବେ କୁଡୁମୁଲୁଗୁମା ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଧମକ ମିଳିଥିଲା