ପୁରୀ: ଷ୍ଟେସନ୍ ରୋଡ୍ କମଳା ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପଛ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ୭ଟି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀ ଜବତ କଲା ସି ବିଚ୍ ପୁଲିସ୍; କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଖସି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା