ଜାନୁଆରୀରୁ ସିବିଏସ୍‌ଇରେ କ୍ୟାସ୍‌ଲେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଫି’ ଆଦାୟ ଓ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କ୍ୟାସ୍‌ଲେସ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲ୍‌କୁ CBSEର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ