ଦେଶର ଦୁ‍ଃଖ କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ସାମ୍ବାଦିକା

ବ୍ରିଟେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋରିସ ଜନସନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶର ଦୁଃଖ କହୁ କହୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ୟୁକ୍ରେନ ସାମ୍ବାଦିକା। ୟୁରୋପିୟ ଦେଶ ପ୍ରତି କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନାଟୋକୁ ଦେଖାଇଲେ ଆଇନା।