ଭାତ ଥାଳି ପାଇଁ ସଉଦା ହେଉଛି ଅଙ୍ଗ

ମଣିଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ ଲଢୁଛି। ନିଜକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଦେଉଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ରୂପ କେତେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଏଇ ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ବୁଝି ପାରିବେ ।