ଭୋଟ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଗଲେ

ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ। ବୁଲି ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗୁଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବି ଆଉ ଆଉ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲଢିବି। ହେଲେ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।