ଓଡ଼ିଆ ରାନ୍ଧଣାର ଚମତ୍କାରିତା: ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ମୁଗଡାଲି ବଟା, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନାଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଜପତ୍ର, ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମୁଗକୁ ବାଟି ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମୁଗଡାଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଓ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି […]

food copy

food copy

Rakesh Mallick
  • Published: Monday, 16 April 2018
  • Updated: 16 April 2018, 02:26 PM IST

Sports

Latest News

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ମୁଗଡାଲି ବଟା, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନାଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଜପତ୍ର, ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମୁଗକୁ ବାଟି ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମୁଗଡାଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଓ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଟାଯାଇଥିବା ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଛାଣନ୍ତୁ।  ଅଳ୍ପ ନାଲି ହେବା ପରେ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୁଗ ତିଖିରି।

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଓଡ଼ିଆ ରାନ୍ଧଣାର ଚମତ୍କାରିତା: ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ମୁଗଡାଲି ବଟା, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନାଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଜପତ୍ର, ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମୁଗକୁ ବାଟି ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମୁଗଡାଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଓ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି […]

food copy

food copy

Rakesh Mallick
  • Published: Monday, 16 April 2018
  • Updated: 16 April 2018, 02:26 PM IST

Sports

Latest News

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ମୁଗଡାଲି ବଟା, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନାଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଜପତ୍ର, ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମୁଗକୁ ବାଟି ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମୁଗଡାଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଓ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଟାଯାଇଥିବା ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଛାଣନ୍ତୁ।  ଅଳ୍ପ ନାଲି ହେବା ପରେ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୁଗ ତିଖିରି।

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଓଡ଼ିଆ ରାନ୍ଧଣାର ଚମତ୍କାରିତା: ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ମୁଗଡାଲି ବଟା, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନାଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଜପତ୍ର, ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମୁଗକୁ ବାଟି ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମୁଗଡାଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଓ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି […]

food copy

food copy

Rakesh Mallick
  • Published: Monday, 16 April 2018
  • Updated: 16 April 2018, 02:26 PM IST

Sports

Latest News

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ମୁଗଡାଲି ବଟା, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନାଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଜପତ୍ର, ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମୁଗକୁ ବାଟି ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମୁଗଡାଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଓ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଟାଯାଇଥିବା ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଛାଣନ୍ତୁ।  ଅଳ୍ପ ନାଲି ହେବା ପରେ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୁଗ ତିଖିରି।

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଓଡ଼ିଆ ରାନ୍ଧଣାର ଚମତ୍କାରିତା: ଘରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ମୁଗଡାଲି ବଟା, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନାଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଜପତ୍ର, ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମୁଗକୁ ବାଟି ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମୁଗଡାଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଓ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି […]

food copy

food copy

Rakesh Mallick
  • Published: Monday, 16 April 2018
  • Updated: 16 April 2018, 02:26 PM IST

Sports

Latest News

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ମୁଗଡାଲି ବଟା, ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନାଡ଼ିଆ କୋରା, ତେଜପତ୍ର, ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚାମୁଗକୁ ବାଟି ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ବଟା ହୋଇଥିବା ମୁଗଡାଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ଓ ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ଜନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସମାନ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଟାଯାଇଥିବା ମୁଗ ଜନ୍ତକୁ ଛାଣନ୍ତୁ।  ଅଳ୍ପ ନାଲି ହେବା ପରେ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମୁଗ ତିଖିରି।

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos