୨ ବର୍ଷିଆ ଡାକ୍ତରୀ କୋର୍ସରେ ରୋଗୀ ସେବା!

୨ ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସରେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ସେବା। ସିରିୟସ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରୁ ନାହାନ୍ତି ସାର୍। କେବଳ ଥଣ୍ଡା-ଜ୍ୱର ପାଇଁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଡିସିନ୍। ଔଷଧ ଲେଖିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ, କଥା ସରିଲା।