ଭିକାରୀକୁ ସରକାରୀ ଚାକିରୀ

ଦିନେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କିଛି ଏପରି। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବୁଲି ଭିକ ମାଗିବା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନୀତିଦିନର କାମ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ। ବୁଲି ବୁଲି ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଆପୋଷା ରହିଲା ଶେଷରେ ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଆପଣେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିକାରି ଜଣକ ଆଜି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଛନ୍ତି।