ଏ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେଖା ଦେ

ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ପୋଲିସ। ରଥ ଦୌଉଡି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭକ୍ତ।