ରଜା ଘର ନୂଆଁଖାଇ

ମିଳିମିଶି ନୁଆଁଖାଇଲେ ବଲାଙ୍ଗିର ରାଜ ପରିବାର। ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗିବା ପରେ ନୂଆଁଖାଇଛନ୍ତି ରାଜ ପରିବାର।