ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା ନା ଝଡ଼କୁ ଦେଖି ଡର!

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯୁଗ। କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

silent

silent

Debendra Prusty
  • Published: Tuesday, 30 August 2022
  • Updated: 30 August 2022, 01:53 PM IST

Sports

Latest News

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯୁଗ। କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

https://youtu.be/Ho3AfJF0v1c

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା ନା ଝଡ଼କୁ ଦେଖି ଡର!

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯୁଗ। କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

silent

silent

Debendra Prusty
  • Published: Tuesday, 30 August 2022
  • Updated: 30 August 2022, 01:53 PM IST

Sports

Latest News

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯୁଗ। କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

https://youtu.be/Ho3AfJF0v1c

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା ନା ଝଡ଼କୁ ଦେଖି ଡର!

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯୁଗ। କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

silent

silent

Debendra Prusty
  • Published: Tuesday, 30 August 2022
  • Updated: 30 August 2022, 01:53 PM IST

Sports

Latest News

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯୁଗ। କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

https://youtu.be/Ho3AfJF0v1c

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos

Next Story

ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନୀରବତା ନା ଝଡ଼କୁ ଦେଖି ଡର!

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯୁଗ। କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

silent

silent

Debendra Prusty
  • Published: Tuesday, 30 August 2022
  • Updated: 30 August 2022, 01:53 PM IST

Sports

Latest News

ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଯୁଗ। କେହି କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହୁ ନାହାଁନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେତେ ଯେମିତି ଝଡ଼ ପୂର୍ବର ନିରବତା। ସିବିଆଇ ଏବଂ ଇଡି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

https://youtu.be/Ho3AfJF0v1c

telegram ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଖବର ଏବେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ରେ। ସମସ୍ତ ବଡ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

Related Stories

Trending

Photos

Videos