ଝାଡୁମାରୁଥିଲେ ଏବେ ଏଜିଏମ୍

ଦିନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଝାଡୁ ମାରୁଥିବା ମହିଳା ଏବେ ଏଜିଏମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ବହୁ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ରହିଛି। ତେବେ କଣ ସେହି କାହାଣୀ କେମିତି ବନିଗଲେ ଜଣେ ଝାଡୁଦାରରୁ ଏଜିଏମ୍ ଜାଣନ୍ତୁ।