ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: କୁତ୍ରା ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍; ୩ ମୃତ, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୋକାନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ମୃତ ୩ ଜଣ ୟୁପିର, କୁତ୍ରାରେ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ