୨ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ମିଳିବ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର: କବିତା ପୁସ୍ତକ ‘ରୁମ୍‌କୁ ଝୁମା’ ପାଇଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବାଲ୍ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଓ କବିତା ପୁସ୍ତକ ‘ଶୋଷ’ ପାଇଁ ଜୟଦ୍ରଥ ସୁନା ପାଇବେ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର