ବାରବାଟୀରେ ହେବନି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦: ନଭେମ୍ୱର ୪ରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିସିସିଆଇକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଓସିଏ