ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାବଡେକର କହିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସମର୍ଥ, ଲୋକେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି