ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନବ ସମ୍ୱଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାବଡେକର କହିଲେ,ଆମେ ୧୨୦ ମିଶନ୍‌କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ