ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବମିଖାଲ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ପୁଣି ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା: ଜେଲ୍ ଗଲେ ପଣ୍ଡା ଇନଫ୍ରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଲିକ ପ୍ରତାପ ପଣ୍ଡା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ ପଠାଯାଇଛି