ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖାରବେଳନଗରରେ ଥିବା ବ୍ଲାକବେରୀ ଶୋ ରୁମ୍ର ୩ୟ ମହଲାରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, ପାଖ ଶୋ ରୁମ୍ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ୩ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ