ବାରବାଟୀରେ ଭିଭିଆଇପି ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଶୁଭଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା କହିଲେ- ମୁଁ ଆଗ ପଛ ଦେଖି ନାହିଁ, କିଏ ବସିଛି କ’ଣ କରିଛି