ବିଜୁ ବାବୁ ଯେବେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅନ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ନଥିଲା?- ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା