କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ମହାନଦୀ, ଆମେ ଖରସ୍ରୋତା, ମହାନଦୀ ବରଂ ଶୁଖିଯିବ, ଖରସ୍ରୋତା ପାଣି ଖରଖର ହେଉଥିବ