ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ରାଗିଂରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ କାଲି ଏକ ୪ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ, ପିଏମ୍ ପାଲେମ୍ ଥାନା IIC ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଆସିବ