ବମିଖାଲ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ନେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଠିକାଦାର ସଂଘ ସଭାପତି ପ୍ରଭାତ ଦାସ କହିଲେ- ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଘଟଣ ନେଇ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଇଂଜିନିୟରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା କଥା