ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ: ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌, ଫୁଲବାଣୀ-୪.୫, ହୀରକୁଦ-୭.୭ ଓ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍‌