ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଯଦି ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି; ତେବେ ସମସ୍ତେ ବିଦା ହେବା ଦରକାର, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ: ସୁର ରାଉତରାୟ