ପମ୍ପିଂ ଷ୍ଟେସନ ପାଇପରେ ଫସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦମୁକ୍ତ,ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ନେଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆଶାବାଦୀ: ମୁଖ୍ୟ ଫାୟାର ଅଫିସର ସୁକାନ୍ତ ସେଠୀ