କଟକ SCB ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଘଟଣା: ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଡା. ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ