ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି ପାଇଁ ୧୮ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷିତ: ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୨ ହକି ଖେଳାଳି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଅମିତ ରୋହିଦାସ; ଜୁନ୍ ୨୩ରୁ ନେଦରଲାଣ୍ଡରେ ହେବ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହକି