ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ସଂଘ #IMA ର ଦେଶବ୍ୟାପି ଧର୍ମଘଟ: ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିକାଲ କମିଶନ୍‌ ବିଲ୍‌କୁ ବିରୋଧ କରି କଳାବ୍ୟାଜ୍‌ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧର୍ମଘଟ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର