ଜୟପୁର: ନିଜ ପୁଅ ବିରୋଧରେ ଫେରାଦ ହେବାକୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଥାନାକୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଲେ ବୃଦ୍ଧ; ବାପାମା’ଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୁଅ, କୋଟପାଡ଼ ଥାନା କୁସୁମୀଗୁଡ଼ାର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି