ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ବିଂ କରି ୧୨ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ୍, ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସୂଚନା