ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ; ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଶତପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ପଇଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନହେଲେ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ବନ୍ଦ