ନରସିଂହପୁର: ଜଣଙ୍କୁ ଦଳି ମାରିଲା ହାତୀ; ମୃତକ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ୍ ଖଇରିପଙ୍ଗା ଗାଁର, ଗଙ୍ଗାଜଳବନ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ମୃତ