ନୀଳଗିରି: ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ମାଡ଼, ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍କୁଲର ୨ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ହରକତ ପ୍ରଘଟରୁ ମାଡ଼