ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରୋନିକ୍‌ ଚିପ୍ ଲଗାଇ ଠକେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ଡିଜିପି ଆର୍.ପି ଶର୍ମା କହିଲେ, କିଛି ଟାଙ୍କିରେ ଠକେଇ ଚାଲିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି, ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି