ସୋର: ଏକ ତରଫା ପ୍ରେମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଚପଲରେ ପିଟିଲେ ଲୋକେ, ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ରୁପ୍‌ସା ଅଞ୍ଚଳର, ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କଲା